Wewnętrzny Audyt informatycznych pod kątem ochrony danych osobowych

Prawidłowe zarządzanie zasobami, w tym również zasobami informacyjnymi, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa informacji, wymaga właściwej identyfikacji tych zasobów oraz określenia miejsca i sposobu ich przechowywania. Wybór zaś odpowiednich dla poszczególnych zasobów metod zarządzania ich ochrona i dystrybucja zależny jest od zastosowanych nośników informacji, rodzaju zastosowanych urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Polityka bezpieczeństwa danych wdrażana przez Firmę EURONET zawiera dokumentacje z naciskiem w szczególności na:

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

Oferujemy przygotowanie instrukcji określających sposób zarządzania systemami informatycznymi, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo danych osobowych. Instrukcja ta obejmuje zagadnienia zgodnie z zapotrzebowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
 • sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa,
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania szkodliwego i dostępem osób trzeci działających na szkodę systemu,
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

ul. Graniczna 2cd/1

53-234 Wrocław

GSM +48 605 339 669
biuro@euronet.wroclaw.pl

Oferujemy

Partner

WezwijFachowca.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach

EURONET Komputery EURONET Laptopy, notebooki EURONET Internet EURONET Sieci LAN i WiFi EURONET Plotery EURONET Drukarki atramentowe, laserowe, igłowe, serwis EURONET Ksero, kserokopiarki EURONET Tusze, tonery, głowice, materiały eksploatacyjne EURONET Monitoring, kamery przemysłowe, rejestratory video, serwery video